Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARUBA

Aktualność danych:

CHARUBA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

83

kobiety

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARUBA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie25 mężczyzn, 30 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podlaskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).