Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARUCKI

Aktualność danych:

CHARUCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHARUCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARUCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).