Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARUSTA

Aktualność danych:

CHARUSTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

52

kobiety

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARUSTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie30 mężczyzn, 36 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).