Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARYŁO

Aktualność danych:

CHARYŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (95 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

65

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARYŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie47 mężczyzn, 48 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: