Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARYDCZAK

Aktualność danych:

CHARYDCZAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

22

kobiety

23

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARYDCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).