Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARYTANOWICZ

Aktualność danych:

CHARYTANOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (82 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

93

kobiety

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARYTANOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn, 15 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie42 mężczyzn, 40 kobiet

  • opolskie12 mężczyzn, 18 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).