Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARYTONOW

Aktualność danych:

CHARYTONOW – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

18

kobiet

13

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.38.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARYTONOW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).