Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARZEWSKA

Aktualność danych:

CHARZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (80 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 334 osoby, z czego:

334

kobiety

Męska forma nazwiska to CHARZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2635. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie75 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie13 kobiet

 • małopolskie35 kobiet

 • mazowieckie80 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie18 kobiet

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie20 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: