Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHASZCZEWSKA

Aktualność danych:

CHASZCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 83 osoby, z czego:

83

kobiety

Męska forma nazwiska to CHASZCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHASZCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 kobiet

  • lubuskie28 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).