Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHATŁAS

Aktualność danych:

CHATŁAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

86

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2853. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHATŁAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie33 mężczyzn, 33 kobiety

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).