Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAWA

Aktualność danych:

CHAWA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

38

kobiet

39

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie13 mężczyzn, 17 kobiet

  • podkarpackie14 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).