Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHEŁCZYŃSKA

Aktualność danych:

CHEŁCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

67

kobiet

Męska forma nazwiska to CHEŁCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHEŁCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie25 kobiet

  • małopolskie20 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).