Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHEŁCZYŃSKI

Aktualność danych:

CHEŁCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

65

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHEŁCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHEŁCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn

  • małopolskie18 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • śląskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).