Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHEŁMICKA

Aktualność danych:

CHEŁMICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

156

kobiet

Męska forma nazwiska to CHEŁMICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHEŁMICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie17 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • mazowieckie41 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).