Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHEBDOWSKA

Aktualność danych:

CHEBDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

82

kobiety

Męska forma nazwiska to CHEBDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHEBDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie45 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: