Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHECHŁA

Aktualność danych:

CHECHŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (96 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 227 osób, z czego:

114

kobiet

113

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2820. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHECHŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie47 mężczyzn, 49 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie24 mężczyzn, 21 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).