Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHECHŁOWSKA

Aktualność danych:

CHECHŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (71 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 162 osoby, z czego:

162

kobiety

Męska forma nazwiska to CHECHŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHECHŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • mazowieckie36 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • podlaskie8 kobiet

  • pomorskie11 kobiet

  • świętokrzyskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie71 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).