Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHECHŁOWSKI

Aktualność danych:

CHECHŁOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (89 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

158

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHECHŁOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2775. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHECHŁOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • mazowieckie30 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • podlaskie8 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie9 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie89 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).