Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHECHLIŃSKI

Aktualność danych:

CHECHLIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (22 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHECHLIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHECHLIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie22 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).