Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHEJDYSZ

Aktualność danych:

CHEJDYSZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (22 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

24

kobiety

31

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.77.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHEJDYSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie12 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).