Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHELIŃSKA

Aktualność danych:

CHELIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (51 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 204 osoby, z czego:

204

kobiety

Męska forma nazwiska to CHELIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHELIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie16 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie17 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie6 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • pomorskie26 kobiet

 • śląskie19 kobiet

 • świętokrzyskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie51 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).