Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHEN

Aktualność danych:

CHEN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1619 osób, z czego:

654

kobiety

965

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.68.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2315. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1972. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHEN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie13 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: