Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHILIMOŃCZYK

Aktualność danych:

CHILIMOŃCZYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

26

kobiet

31

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHILIMOŃCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).