Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHILKIEWICZ

Aktualność danych:

CHILKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (81 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 239 osób, z czego:

133

kobiety

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHILKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 15 kobiet

  • podlaskie42 mężczyzn, 39 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn, 21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).