Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHILLA

Aktualność danych:

CHILLA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (33 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

75

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHILLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • pomorskie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: