Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHILOŃSKA

Aktualność danych:

CHILOŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

kobiet

Męska forma nazwiska to CHILOŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHILOŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • podkarpackie7 kobiet

  • pomorskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).