Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHIMKOWSKA

Aktualność danych:

CHIMKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (76 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

109

kobiet

Męska forma nazwiska to CHIMKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHIMKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • mazowieckie76 kobiet

  • podlaskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).