Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHIREK

Aktualność danych:

CHIREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (68 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

58

kobiet

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHIREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie34 mężczyzn, 34 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).