Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHIROWSKA

Aktualność danych:

CHIROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (69 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

104

kobiety

Męska forma nazwiska to CHIROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHIROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie69 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • opolskie9 kobiet

  • śląskie13 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).