Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHIROWSKI

Aktualność danych:

CHIROWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 94 osoby, z czego:

94

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHIROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHIROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie59 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).