Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHITRUSZKO

Aktualność danych:

CHITRUSZKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (31 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

33

kobiety

31

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2936. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHITRUSZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).