Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHLAŚCIAK

Aktualność danych:

CHLAŚCIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (98 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 206 osób, z czego:

105

kobiet

101

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2832. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHLAŚCIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie21 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie48 mężczyzn, 50 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).