Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHLEBAŃSKA

Aktualność danych:

CHLEBAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubelskim (6 osób), zachodniopomorskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

kobiet

Męska forma nazwiska to CHLEBAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2954. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHLEBAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie6 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).