Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHLEBICA

Aktualność danych:

CHLEBICA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 160 osób, z czego:

84

kobiety

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHLEBICA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie45 mężczyzn, 46 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).