Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHLIPALSKA

Aktualność danych:

CHLIPALSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

43

kobiety

Męska forma nazwiska to CHLIPALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHLIPALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • lubelskie15 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).