Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHMURCZYK

Aktualność danych:

CHMURCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

50

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHMURCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie43 mężczyzn, 35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).