Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOCHOŁEK

Aktualność danych:

CHOCHOŁEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (284 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 433 osoby, z czego:

212

kobiet

221

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2757. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2712. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOCHOŁEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie25 mężczyzn, 22 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie139 mężczyzn, 145 kobiet

  • śląskie19 mężczyzn, 16 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).