Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOCHOROWSKA

Aktualność danych:

CHOCHOROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (179 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 329 osób, z czego:

329

kobiet

Męska forma nazwiska to CHOCHOROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2640. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOCHOROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie43 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie179 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie22 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie30 kobiet

  • świętokrzyskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).