Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOCIAN

Aktualność danych:

CHOCIAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

84

kobiety

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOCIAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie27 mężczyzn, 21 kobiet

  • zachodniopomorskie29 mężczyzn, 30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).