Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHODANIECKA

Aktualność danych:

CHODANIECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

kobiet

Męska forma nazwiska to CHODANIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHODANIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).