Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHODERA

Aktualność danych:

CHODERA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (51 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 173 osoby, z czego:

85

kobiet

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHODERA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn, 23 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie13 mężczyzn, 19 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).