Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHODNICKA

Aktualność danych:

CHODNICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (128 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 458 osób, z czego:

458

kobiet

Męska forma nazwiska to CHODNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2511. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHODNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie13 kobiet

 • mazowieckie38 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podlaskie128 kobiet

 • pomorskie38 kobiet

 • śląskie21 kobiet

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie120 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).