Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHODUKIEWICZ

Aktualność danych:

CHODUKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (69 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

59

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHODUKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie41 mężczyzn, 28 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).