Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHODURSKA

Aktualność danych:

CHODURSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 92 osoby, z czego:

92

kobiety

Męska forma nazwiska to CHODURSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHODURSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie6 kobiet

  • małopolskie11 kobiet

  • mazowieckie11 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie40 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).