Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHODYNICKA

Aktualność danych:

CHODYNICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 59 osób, z czego:

59

kobiet

Męska forma nazwiska to CHODYNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHODYNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie5 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • wielkopolskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).