Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHODYRA

Aktualność danych:

CHODYRA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (198 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 395 osób, z czego:

199

kobiet

196

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2770. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2737. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHODYRA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie33 mężczyzn, 35 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie17 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie103 mężczyzn, 95 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).