Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHODYSZ

Aktualność danych:

CHODYSZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 83 osoby, z czego:

38

kobiet

45

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHODYSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: