Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOJNIARZ

Aktualność danych:

CHOJNIARZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (22 osoby), lubuskim (22 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

56

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOJNIARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).