Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOJNOWSKA

Aktualność danych:

CHOJNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (1098 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 3960 osób, z czego:

3960

kobiet

Męska forma nazwiska to CHOJNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

529. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOJNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie129 kobiet

 • kujawsko-pomorskie233 kobiety

 • lubelskie62 kobiety

 • lubuskie35 kobiet

 • łódzkie63 kobiety

 • małopolskie55 kobiet

 • mazowieckie928 kobiet

 • opolskie35 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • podlaskie1098 kobiet

 • pomorskie198 kobiet

 • śląskie161 kobiet

 • świętokrzyskie24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie346 kobiet

 • wielkopolskie77 kobiet

 • zachodniopomorskie109 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: