Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOLEWICKA

Aktualność danych:

CHOLEWICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (58 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 262 osoby, z czego:

262

kobiety

Męska forma nazwiska to CHOLEWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2707. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOLEWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie31 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie58 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie53 kobiety

 • śląskie3 kobiety

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie35 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).